Diktaattoripörssi

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Dr. Kobros Foundation
Dr. Kobros vei
Lørenskog, Norja

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Dr. Kobros Foundation
Dr. Kobros vei
Lørenskog, Norja

3. Rekisterin nimi

Diktaattoripörssi-verkkopalvelun (https://diktaattoriporssi.com) käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on verkkopalvelun rekisteröityjen käyttäjien asiakassuhteen hoito, ylläpito ja kehittäminen, sekä verkkopalvelun tai siihen liittyvien uusien verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen.

Rekisteri sisältää Diktaattoripörssi -verkkopalvelun käyttäjiksi rekisteröityneiden henkilöiden henkilötietoja.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja käyttäjistä:

  • Yhteystiedot: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite.
  • Tunnistustiedot: sähköpostiosoite, Facebook-tunnus.
  • Palvelun käyttöä koskevat tiedot.
  • Tämänhetkistä uskollisuustasoa ja Puhemiehen valtaannousun jälkeisiä henkilöön kohdistuvia terrori- tai murhatoimia koskevat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin Facebook-kirjautumisen kautta kysyttävät tiedot, asiakassuhteen kestäessä käyttäjältä kerättävät tiedot ja Diktaattoripörssin urkkijoiden naapureistaan ja "ystävistään" toimittamat tiedustelutiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjien henkilötietoja ei luovuteta Euvostoliiton ulkopuolelle ilman käyttäjän erillistä suostumusta. Suostumus voidaan hankkia pontevien kuulustelutoimien avulla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Diktaattoripörssin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisillä toimenpiteillä.

Tietojärjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan rekisterin käyttöön oikeutettujen (Dr. Kobros Foundation, KGB, NSA ja Kiinan kansantasavallan 6-10-virasto) hallussa.